DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

 “Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ   BẠCH THỦ ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC, giá: 800.000 VNĐ   các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 – 18h00 nhé!  Mạng … Continue reading "DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC"

Read More

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 “Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ   BẠCH THỦ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC, giá: 1.000.000 VNĐ   các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 – 18h00 nhé!  Mạng thẻ … Continue reading "ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC"

Read More

DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC

 “Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ   DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC, giá: 1.500.000 VNĐ   các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 – 18h00 nhé!  Mạng thẻ cào: Viettel, … Continue reading "DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC"

Read More

LÔ KÉP MIỀN BẮC

 “Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ   BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC, giá: 500.000 VNĐ   các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 – 18h00 nhé!  Mạng thẻ … Continue reading "LÔ KÉP MIỀN BẮC"

Read More

LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC

  “Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ   LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC, giá: 1.000.000 VNĐ   các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 – 18h00 nhé!  Mạng thẻ cào: Viettel, … Continue reading "LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC"

Read More

SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

 “Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ   SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC, giá: 500.000 VNĐ   các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 – 18h00 nhé!  Mạng thẻ cào: Viettel, … Continue reading "SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC"

Read More

BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC

  “Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ   BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC, giá: 500.000 VNĐ   các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 – 18h00 nhé!  Mạng thẻ cào: Viettel, … Continue reading "BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC"

Read More

3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC

 “Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ   BẠCH THỦ 3 CÀNG MIỀN BẮC, giá: 3.000.000 VNĐ   các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 – 18h00 nhé!  Mạng thẻ … Continue reading "3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC"

Read More

DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC

 “Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ   DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC, giá: 2.000.000 VNĐ   các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 – 18h00 nhé!  Mạng thẻ … Continue reading "DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC"

Read More