SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

 Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ

  SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC, giá: 500.000 VNĐ 

 các bạn sẽ nhận được số từ 8h0018h00 nhé!

 Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

      HÔM NAY VUI LÒNG LIÊN HỆ SDT: 0362682412

        NẠP THẺ TẠI ĐÂY    

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

NGÀY SONG THỦ LÔ MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
20/11/2018 60-06 win 60-06
19/11/2018 68-86 win 68-86
18/11/2018 34-43×2 win 34-43×2
17/11/2018 81-23 Miss
16/11/2018 58-85 win 58-85  
15/11/2018 20×2-02 win 20×2  
14/11/2018 95-92 win 95      
13/11/2018 68×2-38 win 68×2       
12/11/2018 17-47 win 17       
11/11/2018 52-25 win 25         
10/11/2018 15×2-50×2 win 15×2-50×2         
09/11/2018 90-09 win 90-09          
08/11/2018 65-87×2 win 87×2            
07/11/2018 72-27×2 win 27×2           
06/11/2018 49-93 win 49-93         
05/11/2018 45-27 win 27-45         
04/11/2018 92×2-29 win 92×2          
03/11/2018 57-82 win 57-82          
02/11/2018 08-03 win 08              
01/11/2018 79-07 win 79              
31/10/2018 45-54    win 45-54            
30/10/2018 07-59    win 59-07            
29/10/2018 96-80 win 96            
28/10/2018 48-88 win 48-88       
27/10/2018 49-94 win 49-94        
26/10/2018 85-01 win 85        
25/10/2018 59-13 win 13        
24/10/2018 05×2-33 win 05×2        
23/10/2018 95-89 Miss   
22/10/2018 21×2-47   win 21×2           
21/10/2018 14-25 win 14           
20/10/2018 28-42 win 28           
19/10/2018 66-88       Miss        
18/10/2018 34-43       Miss        
17/10/2018 99-41         win 99-41              
16/10/2018 90-09         win 90-09                
15/10/2018 18-81         win 18-81                
14/10/2018 03-30         win 03-30                
13/10/2018 00-24         win 24-00                
12/10/2018 17-78         win 17-78               
11/10/2018 18-81         win 18-81               
10/10/2018 08-54         win 08-54              
09/10/2018 13-31           win 13-31               
08/10/2018 35-53             Miss               
07/10/2018 40-04             Miss               
06/10/2018 37-73             win 37-73                
05/10/2018 80-08             win 80-80                
04/10/2018 79-97             win 79-97                
03/10/2018 31-84             win 31-84                
02/10/2018 12-06             win 12-06                
01/10/2018 47-74             win 47-74                 
30/09/2018 07-35             win 07-35               
29/09/2018 08-25             win 25-08               
28/09/2018 02-20             win 20-02               
27/09/2018 77-08             win 77-08               
26/09/2018 28-82             win 28-82               
25/09/2018 29-92                Miss             
24/09/2018 96-44                win 96-44                  
23/09/2018 16-61                win 16-61                  
22/09/2018 56-65                win 56-65                  
21/09/2018 00-84                win 00-84                   
20/09/2018 26-32                win 26-32                  
19/09/2018 20-87                win 20-87                 
18/09/2018 19-91                win 19-91                   
17/09/2018 10-25                win 10-25                   
16/09/2018 38-83                win 38-83                   
15/09/2018 10-01                win 10-01                   
14/09/2018 13-31                win 13-31                   
13/09/2018 49-94                Miss                
12/09/2018 15-04                win 15-04                   
11/09/2018 57-75                win 57-75                   
10/09/2018 13-31                win 13-31                  
09/09/2018 03-53                win 03-53                  
08/09/2018 17-84                win 17-84                  
07/09/2018 60-06                win 06-60                  
06/09/2018 02-13                win 02-13                   
05/09/2018 40-04                win 40-04                   
04/09/2018 39-93                win 39-93                   
03/09/2018 10-01                win 10-01                   
02/09/2018 88-69                win 88-69                   
01/09/2018 29-33                win 29-33                   
31/08/2018 01-12                win 01-12                   
30/08/2018 13-31                win 13-31                   
29/08/2018 78-87                win 78-87                  
28/08/2018 20-48                win 20                       
27/08/2018 31-41                win 31                        
26/08/2018 67×2-76                 win 67×2                   
25/08/2018 70-07                win 70-07                  
24/08/2018 69-96         Miss               
23/08/2018 20-02           win 20-02             
22/08/2018 14-26           win 14-26             
21/08/2018 23-65           win 65-23             
20/08/2018 76-78           win 76-78             
19/08/2018 51-71            win 51-71              
18/08/2018 33-04      win 33             
17/08/2018 13-13 win 13-31   
16/08/2018 45-54      win 45-54       
15/08/2018 67-76      win 67-76       
14/08/2018 14-41      win 14-41       
13/08/2018 26-49      win 26-49        
12/08/2018 12-00      win 12-00       
11/08/2018 48-84      win 48-84       
10/08/2018 35-53      win 35-53       
09/08/2018 68-86      win 68-86       
08/08/2018 23-32     Miss       
07/08/2018 79-97      win 79-97      
06/08/2018 90-09     Miss       
05/08/2018 20-02      win 20-02       
04/08/2018 14-22      win 22-14        
03/08/2018 19-91     Miss       
02/08/2018 69-96      win 69-96         
01/08/2018 14-55      win 14-55          
31/07/2018 16-61      win 16-61        
30/07/2018 38-46      win 38-46        
29/07/2018 88-57      win 88-57        
28/07/2018 02-17      win 17-02        
27/07/2018 16-61      win 61-16        
26/07/2018 26-14 win  26         
25/07/2018 66-88      win 66-88         
24/07/2018 23-32 win  23-32   
23/07/2018 49-72      win 49-72       
22/07/2018 40-58 win  40      
21/07/2018 41-49 Miss
20/07/2018 70-51 Miss
19/07/2018 30-52 Miss
18/07/2018 20-22 win  20-22
17/07/2018 50-52 win  50-52
16/07/2018 70-07 win  70-07
15/07/2018 14-41 win  14-41
14/07/2018 12-21 win  12-21
13/07/2018 46-38 win  46-38
12/07/2018 19-91 win  19-91
11/07/2018 10-54 win  10-54
10/07/2018 00-22 win  00-22
09/07/2018 82-89 Miss
08/07/2018 67-76 win  67-76
07/07/2018 16-61 win 16-61
06/07/2018 57-75 win 57-75
05/07/2018 40-04 win 40-04
04/07/2018 35-53 win 35-53
03/07/2018 29-92 win 29-92
02/07/2018 47-74 win 47-74
01/07/2018 29-92 win 29-92
30/06/2018 24-42 win 24-42
29/06/2018 79-97 win 79-97
28/06/2018 98-40 Miss
27/06/2018 47-74 win 47-74
26/06/2018 56-65 win 56-65
25/06/2018 43-34 win 43-34
24/06/2018 78-87 win 78-87
23/06/2018 30-03 win 30-03
22/06/2018 67-51 win 67-51
21/06/2018  71-05 Miss
20/06/2018 70-84 win 70-84
19/06/2018 95-96 win 95-96
18/06/2018 53-80 win 53-80
17/06/2018 54-61 win 54-61
16/06/2018 74-00 win 74-00
15/06/2018 17-45 win 17-45
14/06/2018 18-01 win 18-01
13/06/2018 48-49 Miss
12/06/2018 50-55 win 50-55
11/06/2018 47-56 win 47-56
10/06/2018 80-90 win 80-90
09/06/2018 71-84 win 71-84
08/06/2018 80-83 win 80-83
07/06/2018 95-49 win 95-49
06/06/2018 28-82 win 28-82
05/06/2018 80×2-04 win 80×2-04
04/06/2018 40-04 win 40-04
03/06/2018 13-14 win 13-14
02/06/2018 47-71 win 47-71
01/06/2018 16-18 win 16-18
31/05/2018 67-90 win 67-90
30/05/2018 42-26 win 42-26
29/05/2018 03-30 win 30
28/05/2018 25-52 win 52
27/05/2018 13-31 win 31
26/05/2018 46-64 win 
25/05/2018 12-21×2 win 21×2
24/05/2018 82-18 win 
23/05/2018 94-49 win 
22/05/2018 60×2-06 win 60×2
21/05/2018 01-10 win 
20/05/2018 26-62 win 
19/05/2018 37-73 win 73
18/05/2018 46-64 win 
17/05/2018 14-41 win 
16/05/2018 13-31 win 
15/05/2018 39-93 win 39
14/05/2018 16-61 win 
13/05/2018 26-62×2 win 
12/05/2018 29-92 win 
11/05/2018 48-84×2 win 84×2
10/05/2018 89-98 win 89
09/05/2018 74-47 win 74
08/05/2018 38-83 win 
07/05/2018 35-53×2 win 53×2
06/05/2018 25-52 win 
05/05/2018 59-95 win 59
04/05/2018 01-10 win 
03/05/2018 48-84 win 
02/05/2018 18-81×2 win 81×2
01/05/2018 24-42 win