ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ

  BẠCH THỦ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC, giá: 1.000.000 VNĐ 

 các bạn sẽ nhận được số từ 8h0018h00 nhé!

 Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

      HÔM NAY VUI LÒNG LIÊN HỆ SDT:0362682412

        NẠP THẺ TẠI ĐÂY    

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
17/12/2018 Đầu 6-Đuôi 5 win                        
16/12/2018 Đầu 1-Đuôi 0 win                        
15/12/2018 Đầu 5-Đuôi 3 win    Đau 5                      
14/12/2018 Đầu 8-Đuôi 8 win                        
13/12/2018 Đầu 1-Đuôi 7 win                        
12/12/2018 Đầu 4-Đuôi 1 win    Đuôi 4                       
11/12/2018 Đầu 9-Đuôi 2 win    Đuôi 9                       
10/12/2018 Đầu 4-Đuôi 1 win                        
09/12/2018 Đầu 0-Đuôi 8 win                        
08/12/2018 Đầu 9-Đuôi 3 win                        
07/12/2018 Đầu 6-Đuôi 1 win    Đuôi 6                        
06/12/2018 Đầu 5-Đuôi 5 win    Đuôi 5                       
05/12/2018 Đầu 8-Đuôi 8 win                       
04/12/2018 Đầu 5-Đuôi 9 win                       
03/12/2018 Đầu 6-Đuôi 7 win                       
02/12/2018 Đầu 5-Đuôi 6 win                       
01/12/2018 Đầu 2-Đuôi 9 win                       
30/11/2018 Đầu 7Đuôi 1 win    Đuôi 1                   
29/11/2018 Đầu 2-Đuôi 9 win                       
28/11/2018 Đầu 6-Đuôi 5 win                       
27/11/2018 Đầu 1-Đuôi 6 win                       
26/11/2018 Đầu 4Đuôi 3 win  Đuôi 3                         
25/11/2018 Đầu 3-Đuôi 3 win  Đầu 3                         
24/11/2018 Đầu 5-Đuôi 6 win                          
23/11/2018 Đầu 1-Đuôi 4 win                          
22/11/2018 Đầu 6-Đuôi 5 win                          
21/11/2018 Đầu 2-Đuôi 1 win                          
20/11/2018 Đầu 2-Đuôi 2 win                          
19/11/2018 Đầu 0-Đuôi 4 win  Đầu 0                          
18/11/2018 Đầu 4-Đuôi 4 win                   
17/11/2018 Đầu 0-Đuôi 2 win                   
16/11/2018 Đầu 4-Đuôi 5 win  Đầu 4                          
15/11/2018 Đầu 8-Đuôi 6 win  Đầu 8                          
14/11/2018 Đầu 4-Đuôi 2 win  Đầu 4                         
13/11/2018 Đầu 5-Đuôi 9 win                   
12/11/2018 Đầu 7-Đuôi 0 win                   
11/11/2018 Đầu 5Đuôi 1 win  Đuôi 1                       
10/11/2018 Đầu 8Đuôi 3 win  Đầu 8                          
09/11/2018 Đầu 6-Đuôi 7 win  Đầu 6                          
08/11/2018 Đầu 7-Đuôi 9     win                    
07/11/2018 Đầu 0Đuôi 1 win  Đuôi 1                       
06/11/2018 Đầu 5-Đuôi 6 win  Đầu 5                        
05/11/2018 Đầu 2-Đuôi 4         win                        
04/11/2018 Đầu 4-Đuôi 4         win                        
03/11/2018 Đầu 3-Đuôi 5 win  Đầu 3                        
02/11/2018 Đầu 4-Đuôi 5 win  Đầu 4                       
01/11/2018 Đầu 8-Đuôi 6 win  Đầu 8                       
31/10/2018 Đầu 3-Đuôi 4 win  Đầu 3                       
30/10/2018 Đầu 1-Đuôi 6 win  Đầu 1                       
29/10/2018 Đầu 7-Đuôi 4   win                  
28/10/2018 Đầu 8-Đuôi 6   win                  
27/10/2018 Đầu 9-Đuôi 4   win                  
26/10/2018 Đầu 3-Đuôi 3   win                  
25/10/2018 Đầu 3-Đuôi 8   win                  
24/10/2018 Đầu 0-Đuôi 3   win                  
23/10/2018 Đầu 6-Đuôi 2   win                  
22/10/2018 Đầu 5-Đuôi 8   win                  
21/10/2018 Đầu 2Đuôi 2   win  Đuôi 2                     
20/10/2018 Đầu 1Đuôi 8   win  Đuôi 8                     
19/10/2018 Đầu 2Đuôi 4   win  Đuôi 4                     
18/10/2018 Đầu 1Đuôi 0   win  Đuôi 0                     
17/10/2018 Đầu 3Đuôi 6   win  Đuôi 6                     
16/10/2018 Đầu 2Đuôi 4   win  Đuôi 4                     
15/10/2018 Đầu 3Đuôi 9   win  Đuôi 9                     
14/10/2018 Đầu 6Đuôi 8  win  Đuôi 8                    
13/10/2018 Đầu 4-Đuôi 5 win        
12/10/2018 Đầu 1-Đuôi 8 win        
11/10/2018 Đầu 0-Đuôi 5 win        
10/10/2018 Đầu 4-Đuôi 2 win  Đầu 4                  
09/10/2018 Đầu 6 Đuôi 6 Miss               
08/10/2018 Đầu 3-Đuôi 1       win  Đầu 3                       
07/10/2018 Đầu 3-Đuôi 6       win  Đầu 3                       
06/10/2018 Đầu 1-Đuôi 8       win  Đầu 1                       
05/10/2018 Đầu 2-Đuôi 7       win  Đầu 2                       
04/10/2018 Đầu 3-Đuôi 8       win  Đầu 3                       
03/10/2018 Đầu 3-Đuôi 5       win  Đầu 3                       
02/10/2018 Đầu 4-Đuôi 2       win  Đầu 4                       
01/10/2018 Đầu 6-Đuôi 4       win  Đầu 6                      
30/09/2018 Đầu 5-Đuôi 5        win                
29/09/2018 Đầu 9Đuôi 0 win  Đuôi 0               
28/09/2018 Đầu 4Đuôi 6 win  Đuôi 6               
27/09/2018 Đầu 2Đuôi 5 win  Đuôi 5                
26/09/2018 Đầu 3Đuôi 2 win  Đuôi 2                
25/09/2018 Đầu 1Đuôi 4 win  Đuôi 4              
24/09/2018 Đầu 7Đuôi 9 win  Đuôi 9              
23/09/2018 Đầu 6-Đuôi 2       win              
22/09/2018 Đầu 7-Đuôi 8       win              
21/09/2018 Đầu 2-Đuôi 1       win              
20/09/2018 Đầu 9-Đuôi 6       win              
19/09/2018 Đầu 7-Đuôi 8       win  Đầu 7                   
18/09/2018 Đầu 2-Đuôi 5       win  Đầu 2                   
17/09/2018 Đầu 4-Đuôi 6       win  Đầu 4                   
16/09/2018 Đầu 6-Đuôi 1       win  Đầu 6                   
15/09/2018 Đầu 7-Đuôi 6       win  Đầu 7                   
14/09/2018 Đầu 8-Đuôi 9       win  Đầu 8                   
13/09/2018 Đầu 6-Đuôi 2 win      
12/09/2018 Đầu 5-Đuôi 6 win      
11/09/2018 Đầu 4-Đuôi 0 win      
10/09/2018 Đầu 4-Đuôi 5 win      
09/09/2018 Đầu 5-Đuôi 1 win  Đầu 5            
08/09/2018 Đầu 1-Đuôi 7 win  Đầu 1            
07/09/2018 Đầu 9-Đuôi 6 win  Đầu 9            
06/09/2018 Đầu 6-Đuôi 3 win  Đầu 6           
05/09/2018 Đầu 8-Đuôi 9 win  Đầu 8           
04/09/2018 Đầu 0-Đuôi 6 win  Đầu 0           
03/09/2018 Đầu 4-Đuôi 7 win  Đầu 4           
02/09/2018 Đầu 4-Đuôi 1 win  Đầu 4           
01/09/2018 Đầu 1-Đuôi 8 win  Đầu 1           
31/08/2018 Đầu 6-Đuôi 5 win  Đầu 6           
30/08/2018 Đầu 6-Đuôi 1 win  Đầu 6          
29/08/2018 Đầu 8-Đuôi 8 win  Đầu 8           
28/08/2018 Đầu 2-Đuôi 9 win  Đầu 2           
27/08/2018 Đầu 8-Đuôi 3 win  Đầu 8           
26/08/2018 Đầu 8-Đuôi 6 win  Đầu 8           
25/08/2018 Đầu 6-Đuôi 0          win  Đầu 6-Đuôi 0       
24/08/2018 Đầu 4Đuôi 7  win Đuôi 7           
23/08/2018 Đầu 8Đuôi 5  win Đuôi 5           
22/08/2018 Đầu 2Đuôi 3  win Đuôi 3           
21/08/2018 Đầu 4Đuôi 6  win Đuôi 6           
20/08/2018 Đầu 5-Đuôi 7  win Đầu 5-Đuôi 7
19/08/2018 Đầu 1-Đuôi 8 win Đầu 1          
18/08/2018 Đầu 7-Đuôi 1 win Đầu 7          
17/08/2018 Đầu 2-Đuôi 7  win Đầu 2-Đuôi 7
16/08/2018 Đầu 8-Đuôi 2 win Đầu 8          
15/08/2018 Đầu 6-Đuôi 1 win Đầu 6          
14/08/2018 Đầu 8-Đuôi 3 win Đầu 8          
13/08/2018 Đầu 4-Đuôi 7 win Đầu 4          
12/08/2018 Đầu 7-Đuôi 5 win Đầu 7         
11/08/2018 Đầu 6-Đuôi 0 win    
10/08/2018 Đầu 8-Đuôi 1 win    
09/08/2018 Đầu 1-Đuôi 7 win    
08/08/2018 Đầu 2-Đuôi 9 win    
07/08/2018 Đầu 2-Đuôi 4 win Đầu 2      
06/08/2018 Đầu 1-Đuôi 3 win Đầu 1      
05/08/2018 Đầu 3-Đuôi 7 win Đầu 3     
04/08/2018 Đầu 2-Đuôi 2 win Đầu 2     
03/08/2018 Đầu 5Đuôi 7 miss  
02/08/2018 Đầu 4Đuôi 5 miss  
01/08/2018 Đầu 2-Đuôi 8          win Đầu 2-Đuôi 8
31/07/2018 Đầu 3-Đuôi 6            win Đầu 3-Đuôi 6
30/07/2018 Đầu 2Đuôi 7 miss
29/07/2018 Đầu 6Đuôi 2 win Đuôi 2
28/07/2018 Đầu 4Đuôi 3 win Đuôi 3
27/07/2018 Đầu 3-Đuôi 2 win Đầu 3
26/07/2018 Đầu 5-Đuôi 3 win Đầu 5
25/07/2018 Đầu 4-Đuôi 2 win Đầu 4
24/07/2018 Đầu 7-Đuôi 1 win Đầu 7
23/07/2018 Đầu 8-Đuôi 4 win Đầu 8
22/07/2018 Đầu 9-Đuôi 1 win Đầu 9
21/07/2018 Đầu 6-Đuôi 7 win Đầu 6
20/07/2018 Đầu 4-Đuôi 8 win Đầu 4
19/07/2018 Đầu 1-Đuôi 7 win
18/07/2018 Đầu 6-Đuôi 9 win
17/07/2018 Đầu 2-Đuôi 3 win
16/07/2018 Đầu 7-Đuôi 1 win
15/07/2018 Đầu 4-Đuôi 2 win Đầu 4
14/07/2018 Đầu 2-Đuôi 3 win
13/07/2018 Đầu 0-Đuôi 1 win
12/07/2018 Đầu 6-Đuôi 5 win
11/07/2018 Đầu 4Đuôi 5 miss
10/07/2018 Đầu 5-Đuôi 7 win 
09/07/2018 Đầu 4-Đuôi 5 win 
08/07/2018 Đầu 9-Đuôi 6 win Đầu 9
07/07/2018 Đầu 6-Đuôi 8 win Đầu 6
06/07/2018 Đầu 1-Đuôi 5 win Đầu 1
05/07/2018 Đầu 9Đuôi 7 win Đầu 9
04/07/2018 Đầu 9Đuôi 1 win Đầu 9
03/07/2018 Đầu 3Đuôi 2 win Đầu 3
02/07/2018 Đầu 8Đuôi 9 win Đầu 8
01/07/2018 Đầu 1Đuôi 7 win 
30/06/2018 Đầu 4Đuôi 2 win 
29/06/2018 Đầu 6Đuôi 3 win Đuôi 3
28/06/2018 Đầu 1Đuôi 4 win Đuôi 4
27/06/2018 Đầu 9Đuôi 8 win Đuôi 8
26/06/2018 Đầu 9Đuôi 3 win Đầu 9
25/06/2018 Đầu 8Đuôi 5 win Đầu 8
24/06/2018 Đầu 7Đuôi 8 miss
23/06/2018 Đầu 3Đuôi 2 miss
22/06/2018 Đầu 8Đuôi 3 win
21/06/2018 Đầu 9Đuôi 7 win
20/06/2018 Đầu 1Đuôi 5 win
19/06/2018 Đầu 8Đuôi 9 win
18/06/2018 Đầu 3Đuôi 3 win
17/06/2018 Đầu 6Đuôi 4 win
16/06/2018 Đầu 5Đuôi 8 miss
15/06/2018 Đầu 4Đuôi 5 win
14/06/2018 Đầu 4Đuôi 3 win
13/06/2018 Đầu 3Đuôi 7 win
12/06/2018 Đầu 9Đuôi 9 win
11/06/2018 Đầu 5Đuôi 4 win
10/06/2018 Đầu 0Đuôi 3 win
09/06/2018 Đầu 9Đuôi 9 win
08/06/2018 Đầu 3Đuôi 8 win
07/06/2018 Đầu 8Đuôi 2 win
06/06/2018 Đầu 7Đuôi 5 win
05/06/2018 Đầu 8Đuôi 5 win
04/06/2018 Đầu 8Đuôi 2 win đầu 8
03/06/2018 Đầu 0Đuôi 1 win đầu 0
02/06/2018 Đầu 8Đuôi 2 win đầu 8
01/06/2018 Đầu 7Đuôi 1 win đầu 7
31/05/2018 Đầu 5Đuô 4 win 
30/05/2018 Đầu 6Đuô 3 win 
29/05/2018 Đầu 9Đuô 7 win 
28/05/2018 Đầu 3Đuô 8 win 
27/05/2018 Đầu 0Đuô 8 win 
26/05/2018 Đầu 7Đuô 3 win 
25/05/2018 Đầu 3Đuô 5 win Đầu 3
24/05/2018 Đầu 7Đuôi 6 win 
23/05/2018 Đầu 5-Đuôi 4 win Đuôi 4
22/05/2018 Đầu 3Đuôi 0 win 
21/05/2018 Đầu 1Đuôi 9 win Đầu 1
20/05/2018 Đầu 7Đuôi 0 win 
19/05/2018 Đầu 6-Đuôi 5 win Đuôi 5
18/05/2018 Đầu 4Đuôi 7 win  Đầu 4
17/05/2018 Đầu 2Đuôi 5 win  Đầu 2
16/05/2018 Đầu 7Đuôi 0 win 
15/05/2018 Đầu 5-Đuôi 6 win Đuôi 6
14/05/2018 Đầu 4Đuôi 3 win Đầu 4
13/05/2018 Đầu 3Đuôi 5 win Đầu 3
12/05/2018 Đầu 8Đuôi 1 win 
11/05/2018 Đầu 4-Đuôi 4 win Đuôi 4
10/05/2018 Đầu 3-Đuôi 0 win Đuôi 0
09/05/2018 Đầu 6Đuôi 5 win Đầu 6
08/05/2018 Đầu 8-Đuôi 6 win Đuôi 6
07/05/2018 Đầu 6Đuôi 9 win Đầu 6
06/05/2018 Đầu 3Đuôi 8 win 
05/05/2018 Đầu 8Đuôi 3 win Đầu 8 
04/05/2018 Đầu 3-Đuôi 1 win Đuôi 1 
03/05/2018 Đầu 0Đuôi 2 win
02/05/2018 Đầu 7Đuôi 9 win
01/05/2018 Đầu 5Đuôi 7 win Đầu 5
30/04/2018 Đầu 1Đuôi 4 win 
29/04/2018 Đầu 4Đuôi 9 win Đầu 4
28/04/2018 Đầu 8Đuôi 6 win 
27/04/2018 Đầu 3Đuôi 7 win Đầu 3
26/04/2018 Đầu 8Đuôi 5 win Đầu 8
25/04/2018 Đầu 7-Đuôi 0 win Đuôi 0
24/04/2018 Đầu 4Đuôi 8 win Đầu 4
23/04/2018 Đầu 1-Đuôi 9 win Đuôi 9
22/04/2018 Đầu 7-Đuôi 8 win Đuôi 8
21/04/2018 Đầu 6Đuôi 7 win Đầu 6
20/04/2018 Đầu 6Đuôi 1 win
19/04/2018 Đầu 8Đuôi 3 winĐầu 8
18/04/2018 Đầu 3-Đuôi 2 win Đuôi 2
17/04/2018 Đầu 6Đuôi 6 win Đầu 6
16/04/2018 Đầu 2-Đuôi 6 win Đuôi 6
15/04/2018 Đầu 5Đuôi 4 win Đầu 5
14/04/2018 Đầu 7Đuôi 1 win Đầu 7
13/04/2018 Đầu 0Đuôi 7 win Đầu 0
12/04/2018 Đầu 2-Đuôi 8 win Đuôi 8
11/04/2018 Đầu 6Đuôi 9 win Đầu 6
10/04/2018 Đầu 7-Đuôi 8 win Đuôi 8
09/04/2018 Đầu 5-Đuôi 3 win Đuôi 3
08/04/2018 Đầu 6Đuôi 3 win 
07/04/2018 Đầu 7-Đuôi 8 win Đuôi 8
06/04/2018 Đầu 0Đuôi 8 win Đầu 0
05/04/2018 Đầu 9Đuôi 4 win
04/04/2018 Đầu 2-Đuôi 8 miss
03/04/2018 Đầu 4Đuôi 6 win 
02/04/2018 Đầu 1Đuôi 3 win Đầu 1
01/04/2018 Đầu 7Đuôi 2 win Đầu 7
31/03/2018 Đầu 3Đuôi 9 win