ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ

  BẠCH THỦ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC, giá: 1.000.000 VNĐ 

 các bạn sẽ nhận được số từ 8h0018h00 nhé!

 Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

      Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

        NẠP THẺ TẠI ĐÂY    

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
           23/04/2019                     Đầu 4Đuôi 1 win   
           22/04/2019                     Đầu 1Đuôi 9 win   
           21/04/2019                     Đầu 3Đuôi 4 Miss
           20/04/2019                     Đầu 9Đuôi 1 win   Đầu 9
           19/04/2019                     Đầu 8Đuôi 8 win   
           18/04/2019                     Đầu 3Đuôi 6 Miss
           17/04/2019                     Đầu 1Đuôi 5 win   Đầu 1
           16/04/2019                     Đầu 2Đuôi 2 win   
           15/04/2019                     Đầu 2Đuôi 1 Miss
           14/04/2019                     Đầu 6Đuôi 7 win   
           13/04/2019                     Đầu 8Đuôi 1 win   
           12/04/2019                     Đầu 0Đuôi 8 win   
           11/04/2019                     Đầu 3Đuôi 6 win   
           10/04/2019                     Đầu 8Đuôi 5 win   Đầu 8
           09/04/2019                     Đầu 1Đuôi 0 win   
           08/04/2019                     Đầu 1Đuôi 0 win   
           07/04/2019                     Đầu 6Đuôi 5 win   Đầu 6
           06/04/2019                     Đầu 8Đuôi 7 win   Đầu 8
           05/04/2019                     Đầu 5Đuôi 8 win   Đầu 5Đuôi 8
           04/04/2019                     Đầu 8Đuôi 4 win   
           03/04/2019                     Đầu 3Đuôi 8 win   Đầu 3
           02/04/2019                     Đầu 9Đuôi 5 win   Đầu 9
           01/04/2019                     Đầu 2Đuôi 0 win   
           31/03/2019                     Đầu 4Đuôi 8 win   
           30/03/2019                     Đầu 8Đuôi 5 win   Đầu 6 
           29/03/2019                     Đầu 6Đuôi 8 Miss
           28/03/2019                     Đầu 7Đuôi 4   win   
           27/03/2019                     Đầu 5Đuôi 9     win   
           26/03/2019                     Đầu 5Đuôi 7 Miss
           25/03/2019                     Đầu 1-Đuôi 9   win   
           24/03/2019                     Đầu 7Đuôi 2   win   
           23/03/2019                     Đầu 9Đuôi 6 Miss
           22/03/2019                     Đầu 1Đuôi 2 Miss
           21/03/2019                     Đầu 9Đuôi 8 Miss
           20/03/2019                     Đầu 2Đuôi 4 win   
           19/03/2019                     Đầu 7Đuôi 3 win   
           18/03/2019                     Đầu 3Đuôi 2 win   Đầu 3  
           17/03/2019                     Đầu 5Đuôi 1 win
           16/03/2019                     Đầu 8Đuôi 2 win
           15/03/2019                     Đầu 7Đuôi 1 win
           14/03/2019                    Đầu 2Đuôi 3 Miss
           13/03/2019                    Đầu 6Đuôi 2 win
           12/03/2019                    Đầu 9Đuôi 9 win
           11/03/2019                    Đầu 9Đuôi 1 win
           10/03/2019                    Đầu 7Đuôi 9 Miss
           09/03/2019                    Đầu 3Đuôi 2 Miss
           08/03/2019                    Đầu 0Đuôi 2 win    
           07/03/2019                    Đầu 7Đuôi 2 win    
           06/03/2019                    Đầu 0Đuôi 5 Miss
           05/03/2019                    Đầu 8-Đuôi 6 win    
           04/03/2019                    Đầu 5-Đuôi 5 win    
           03/03/2019                    Đầu 1Đuôi 0 win    Đuôi 0  
           02/03/2019                    Đầu 4Đuôi 8 Miss
           01/03/2019                    Đầu 2Đuôi 3 Miss
           28/02/2019                    Đầu 1-Đuôi 7 win    Đầu 1  
           27/02/2019                    Đầu 1-Đuôi 3 win    Đầu 1  
           26/02/2019                    Đầu 4-Đuôi 8 win    
           25/02/2019                    Đầu 6-Đuôi 8 win    
           24/02/2019                    Đầu 3-Đuôi 2 win    
           23/02/2019                    Đầu 1-Đuôi 1 win    
           22/02/2019                    Đầu 5Đuôi 3 win    Đầu3
           21/02/2019                    Đầu 6-Đuôi 8 win    
           20/02/2019                    Đầu 1-Đuôi 6 win    
           19/02/2019                    Đầu 0-Đuôi 5 win    
           18/02/2019                    Đầu 9-Đuôi 8 win    Đầu 9
           17/02/2019                    Đầu 8-Đuôi 6 win  
           16/02/2019                    Đầu 8-Đuôi 0 win  
           15/02/2019                    Đầu 3Đuôi 2 win  
           14/02/2019                    Đầu 2Đuôi 9 win  
           13/02/2019                    Đầu 9Đuôi 1 win  
           12/02/2019                    Đầu 3Đuôi 4 win    Đầu 3
           11/02/2019                    Đầu 5Đuôi 7 win    Đầu 5
           10/02/2019                    Đầu 0Đuôi 8 win
           09/02/2019                    Đầu 2Đuôi 6 win
           08/02/2019                    Đầu 9Đuôi 9 win
        NGHỈ TẾT TỪ 04/02  ĐẾN-HẾT 07/02                   CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT 
           03/02/2019                    Đầu 9Đuôi 0 win
           02/02/2019                    Đầu 4Đuôi 3 win
           01/02/2019                    Đầu 1Đuôi 1 Miss   
           31/01/2019                    Đầu 2Đuôi 2 win    
           30/01/2019                    Đầu 4Đuôi 5 win    Đầu 4
           29/01/2019                    Đầu 1Đuôi 3 Miss          
           28/01/2019                    Đầu 8-Đuôi 9                   win                  
           27/01/2019                    Đầu 4-Đuôi 2  win    Đầu 4                  
           26/01/2019                    Đầu 7-Đuôi 8  win    Đầu 7                  
           25/01/2019                    Đầu 6-Đuôi 5                  win             
           25/01/2019                    Đầu 6-Đuôi 5                  win             
           24/01/2019                    Đầu 3-Đuôi 6                  win             
           23/01/2019                    Đầu 1-Đuôi 0                  win             
           22/01/2019                    Đầu 2-Đuôi 8   win    Đầu 2             
           21/01/2019                    Đầu 6-Đuôi 1   win    Đầu 6                
           20/01/2019                    Đầu 0-Đuôi 8                   win              
           19/01/2019                    Đầu 9-Đuôi 2                   win              
           18/01/2019                    Đầu 8-Đuôi 9                   win              
           17/01/2019                    Đầu 1-Đuôi 6                   win              
           16/01/2019                    Đầu 8-Đuôi 6                   win              
           15/01/2019                    Đầu 6-Đuôi 5                   win              
           14/01/2019                    Đầu 4-Đuôi 2    win    Đầu 4                 
           13/01/2019                    Đầu 3-Đuôi 1                  win           
           12/01/2019                    Đầu 2-Đuôi 4                   win              
           11/01/2019                    Đầu 4-Đuôi 3     win    Đầu 4            
           10/01/2019                    Đầu 5-Đuôi 2     win    Đầu 5              
           09/01/2019                    Đầu 7-Đuôi 9                   win          
           08/01/2019                    Đầu 8-Đuôi 0                   win          
           07/01/2019                    Đầu 8-Đuôi 9                   win          
           06/01/2019                    Đầu 9-Đuôi 2     win    Đầu 9             
           05/01/2019                    Đầu 2-Đuôi 3       win    Đầu 2                
           04/01/2019                    Đầu 7-Đuôi 7              win               
           03/01/2019                    Đầu 2-Đuôi 4              win               
           02/01/2019                    Đầu 0-Đuôi              win               
           01/01/2019                    Đầu 8-Đuôi 9              win               
31/12/2018 Đầu 7-Đuôi 6 win               
30/12/2018 Đầu 5-Đuôi 4 win    Đầu 5                      
29/12/2018 Đầu 7-Đuôi 5 win                      
28/12/2018 Đầu 4-Đuôi 1 win                      
27/12/2018 Đầu 2-Đuôi 7 win    Đầu 2                       
26/12/2018 Đầu 3-Đuôi 3 win    Đầu 3                       
25/12/2018 Đầu 5-Đuôi 6 win               
24/12/2018 Đầu 2-Đuôi 2 win               
23/12/2018 Đầu 8Đuôi 6 Miss                   
22/12/2018 Đầu 9-Đuôi 3 win    Đầu 9                       
21/12/2018 Đầu 6-Đuôi 6 win    Đầu 6                        
20/12/2018 Đầu 0-Đuôi 2 win                      
19/12/2018 Đầu 7-Đuôi 6 win    Đầu 7                      
18/12/2018 Đầu 1-Đuôi 4 win    Đầu 1                      
17/12/2018 Đầu 6-Đuôi 5 win                        
16/12/2018 Đầu 1-Đuôi 0 win                        
15/12/2018 Đầu 5-Đuôi 3 win    Đầu 5                      
14/12/2018 Đầu 8-Đuôi 8 win                        
13/12/2018 Đầu 1-Đuôi 7 win                        
12/12/2018 Đầu 4-Đuôi 1 win    Đuôi 4                       
11/12/2018 Đầu 9-Đuôi 2 win    Đuôi 9                       
10/12/2018 Đầu 4-Đuôi 1 win                        
09/12/2018 Đầu 0-Đuôi 8 win                        
08/12/2018 Đầu 9-Đuôi 3 win                        
07/12/2018 Đầu 6-Đuôi 1 win    Đuôi 6                        
06/12/2018 Đầu 5-Đuôi 5 win    Đuôi 5                       
05/12/2018 Đầu 8-Đuôi 8 win                       
04/12/2018 Đầu 5-Đuôi 9 win                       
03/12/2018 Đầu 6-Đuôi 7 win                       
02/12/2018 Đầu 5-Đuôi 6 win                       
01/12/2018 Đầu 2-Đuôi 9 win                       
30/11/2018 Đầu 7Đuôi 1 win    Đuôi 1                   
29/11/2018 Đầu 2-Đuôi 9 win                       
28/11/2018 Đầu 6-Đuôi 5 win                       
27/11/2018 Đầu 1-Đuôi 6 win                       
26/11/2018 Đầu 4Đuôi 3 win  Đuôi 3                         
25/11/2018 Đầu 3-Đuôi 3 win  Đầu 3                         
24/11/2018 Đầu 5-Đuôi 6 win                          
23/11/2018 Đầu 1-Đuôi 4 win                          
22/11/2018 Đầu 6-Đuôi 5 win                          
21/11/2018 Đầu 2-Đuôi 1 win                          
20/11/2018 Đầu 2-Đuôi 2 win                          
19/11/2018 Đầu 0-Đuôi 4 win  Đầu 0                          
18/11/2018 Đầu 4-Đuôi 4 win                   
17/11/2018 Đầu 0-Đuôi 2 win                   
16/11/2018 Đầu 4-Đuôi 5 win  Đầu 4                          
15/11/2018 Đầu 8-Đuôi 6 win  Đầu 8                          
14/11/2018 Đầu 4-Đuôi 2 win  Đầu 4                         
13/11/2018 Đầu 5-Đuôi 9 win                   
12/11/2018 Đầu 7-Đuôi 0 win                   
11/11/2018 Đầu 5Đuôi 1 win  Đuôi 1                       
10/11/2018 Đầu 8Đuôi 3 win  Đầu 8                          
09/11/2018 Đầu 6-Đuôi 7 win  Đầu 6                          
08/11/2018 Đầu 7-Đuôi 9     win                    
07/11/2018 Đầu 0Đuôi 1 win  Đuôi 1                       
06/11/2018 Đầu 5-Đuôi 6 win  Đầu 5                        
05/11/2018 Đầu 2-Đuôi 4         win                        
04/11/2018 Đầu 4-Đuôi 4         win                        
03/11/2018 Đầu 3-Đuôi 5 win  Đầu 3                        
02/11/2018 Đầu 4-Đuôi 5 win  Đầu 4                       
01/11/2018 Đầu 8-Đuôi 6 win  Đầu 8                       
31/10/2018 Đầu 3-Đuôi 4 win  Đầu 3                       
30/10/2018 Đầu 1-Đuôi 6 win  Đầu 1                       
29/10/2018 Đầu 7-Đuôi 4   win                  
28/10/2018 Đầu 8-Đuôi 6   win                  
27/10/2018 Đầu 9-Đuôi 4   win                  
26/10/2018 Đầu 3-Đuôi 3   win                  
25/10/2018 Đầu 3-Đuôi 8   win                  
24/10/2018 Đầu 0-Đuôi 3   win                  
23/10/2018 Đầu 6-Đuôi 2   win                  
22/10/2018 Đầu 5-Đuôi 8   win                  
21/10/2018 Đầu 2Đuôi 2   win  Đuôi 2                     
20/10/2018 Đầu 1Đuôi 8   win  Đuôi 8                     
19/10/2018 Đầu 2Đuôi 4   win  Đuôi 4                     
18/10/2018 Đầu 1Đuôi 0   win  Đuôi 0                     
17/10/2018 Đầu 3Đuôi 6   win  Đuôi 6                     
16/10/2018 Đầu 2Đuôi 4   win  Đuôi 4                     
15/10/2018 Đầu 3Đuôi 9   win  Đuôi 9                     
14/10/2018 Đầu 6Đuôi 8  win  Đuôi 8                    
13/10/2018 Đầu 4-Đuôi 5 win        
12/10/2018 Đầu 1-Đuôi 8 win        
11/10/2018 Đầu 0-Đuôi 5 win        
10/10/2018 Đầu 4-Đuôi 2 win  Đầu 4                  
09/10/2018 Đầu 6 Đuôi 6 Miss               
08/10/2018 Đầu 3-Đuôi 1       win  Đầu 3                       
07/10/2018 Đầu 3-Đuôi 6       win  Đầu 3                       
06/10/2018 Đầu 1-Đuôi 8       win  Đầu 1                       
05/10/2018 Đầu 2-Đuôi 7       win  Đầu 2                       
04/10/2018 Đầu 3-Đuôi 8       win  Đầu 3                       
03/10/2018 Đầu 3-Đuôi 5       win  Đầu 3                       
02/10/2018 Đầu 4-Đuôi 2       win  Đầu 4                       
01/10/2018 Đầu 6-Đuôi 4       win  Đầu 6                      
30/09/2018 Đầu 5-Đuôi 5        win                
29/09/2018 Đầu 9Đuôi 0 win  Đuôi 0               
28/09/2018 Đầu 4Đuôi 6 win  Đuôi 6               
27/09/2018 Đầu 2Đuôi 5 win  Đuôi 5                
26/09/2018 Đầu 3Đuôi 2 win  Đuôi 2                
25/09/2018 Đầu 1Đuôi 4 win  Đuôi 4              
24/09/2018 Đầu 7Đuôi 9 win  Đuôi 9              
23/09/2018 Đầu 6-Đuôi 2       win              
22/09/2018 Đầu 7-Đuôi 8       win              
21/09/2018 Đầu 2-Đuôi 1       win              
20/09/2018 Đầu 9-Đuôi 6       win              
19/09/2018 Đầu 7-Đuôi 8       win  Đầu 7                   
18/09/2018 Đầu 2-Đuôi 5       win  Đầu 2                   
17/09/2018 Đầu 4-Đuôi 6       win  Đầu 4                   
16/09/2018 Đầu 6-Đuôi 1       win  Đầu 6                   
15/09/2018 Đầu 7-Đuôi 6       win  Đầu 7                   
14/09/2018 Đầu 8-Đuôi 9       win  Đầu 8                   
13/09/2018 Đầu 6-Đuôi 2 win      
12/09/2018 Đầu 5-Đuôi 6 win      
11/09/2018 Đầu 4-Đuôi 0 win      
10/09/2018 Đầu 4-Đuôi 5 win      
09/09/2018 Đầu 5-Đuôi 1 win  Đầu 5            
08/09/2018 Đầu 1-Đuôi 7 win  Đầu 1            
07/09/2018 Đầu 9-Đuôi 6 win  Đầu 9            
06/09/2018 Đầu 6-Đuôi 3 win  Đầu 6           
05/09/2018 Đầu 8-Đuôi 9 win  Đầu 8           
04/09/2018 Đầu 0-Đuôi 6 win  Đầu 0           
03/09/2018 Đầu 4-Đuôi 7 win  Đầu 4           
02/09/2018 Đầu 4-Đuôi 1 win  Đầu 4           
01/09/2018 Đầu 1-Đuôi 8 win  Đầu 1           
31/08/2018 Đầu 6-Đuôi 5 win  Đầu 6           
30/08/2018 Đầu 6-Đuôi 1 win  Đầu 6          
29/08/2018 Đầu 8-Đuôi 8 win  Đầu 8           
28/08/2018 Đầu 2-Đuôi 9 win  Đầu 2           
27/08/2018 Đầu 8-Đuôi 3 win  Đầu 8           
26/08/2018 Đầu 8-Đuôi 6 win  Đầu 8           
25/08/2018 Đầu 6-Đuôi 0          win  Đầu 6-Đuôi 0       
24/08/2018 Đầu 4Đuôi 7  win Đuôi 7           
23/08/2018 Đầu 8Đuôi 5  win Đuôi 5           
22/08/2018 Đầu 2Đuôi 3  win Đuôi 3           
21/08/2018 Đầu 4Đuôi 6  win Đuôi 6           
20/08/2018 Đầu 5-Đuôi 7  win Đầu 5-Đuôi 7
19/08/2018 Đầu 1-Đuôi 8 win Đầu 1          
18/08/2018 Đầu 7-Đuôi 1 win Đầu 7          
17/08/2018 Đầu 2-Đuôi 7  win Đầu 2-Đuôi 7
16/08/2018 Đầu 8-Đuôi 2 win Đầu 8          
15/08/2018 Đầu 6-Đuôi 1 win Đầu 6          
14/08/2018 Đầu 8-Đuôi 3 win Đầu 8          
13/08/2018 Đầu 4-Đuôi 7 win Đầu 4          
12/08/2018 Đầu 7-Đuôi 5 win Đầu 7         
11/08/2018 Đầu 6-Đuôi 0 win    
10/08/2018 Đầu 8-Đuôi 1 win    
09/08/2018 Đầu 1-Đuôi 7 win    
08/08/2018 Đầu 2-Đuôi 9 win    
07/08/2018 Đầu 2-Đuôi 4 win Đầu 2      
06/08/2018 Đầu 1-Đuôi 3 win Đầu 1      
05/08/2018 Đầu 3-Đuôi 7 win Đầu 3     
04/08/2018 Đầu 2-Đuôi 2 win Đầu 2     
03/08/2018 Đầu 5Đuôi 7 miss  
02/08/2018 Đầu 4Đuôi 5 miss  
01/08/2018 Đầu 2-Đuôi 8          win Đầu 2-Đuôi 8
31/07/2018 Đầu 3-Đuôi 6            win Đầu 3-Đuôi 6
30/07/2018 Đầu 2Đuôi 7 miss
29/07/2018 Đầu 6Đuôi 2 win Đuôi 2
28/07/2018 Đầu 4Đuôi 3 win Đuôi 3
27/07/2018 Đầu 3-Đuôi 2 win Đầu 3
26/07/2018 Đầu 5-Đuôi 3 win Đầu 5
25/07/2018 Đầu 4-Đuôi 2 win Đầu 4
24/07/2018 Đầu 7-Đuôi 1 win Đầu 7
23/07/2018 Đầu 8-Đuôi 4 win Đầu 8
22/07/2018 Đầu 9-Đuôi 1 win Đầu 9
21/07/2018 Đầu 6-Đuôi 7 win Đầu 6
20/07/2018 Đầu 4-Đuôi 8 win Đầu 4
19/07/2018 Đầu 1-Đuôi 7 win
18/07/2018 Đầu 6-Đuôi 9 win
17/07/2018 Đầu 2-Đuôi 3 win
16/07/2018 Đầu 7-Đuôi 1 win
15/07/2018 Đầu 4-Đuôi 2 win Đầu 4
14/07/2018 Đầu 2-Đuôi 3 win
13/07/2018 Đầu 0-Đuôi 1 win
12/07/2018 Đầu 6-Đuôi 5 win
11/07/2018 Đầu 4Đuôi 5 miss
10/07/2018 Đầu 5-Đuôi 7 win 
09/07/2018 Đầu 4-Đuôi 5 win 
08/07/2018 Đầu 9-Đuôi 6 win Đầu 9
07/07/2018 Đầu 6-Đuôi 8 win Đầu 6
06/07/2018 Đầu 1-Đuôi 5 win Đầu 1
05/07/2018 Đầu 9Đuôi 7 win Đầu 9
04/07/2018 Đầu 9Đuôi 1 win Đầu 9
03/07/2018 Đầu 3Đuôi 2 win Đầu 3
02/07/2018 Đầu 8Đuôi 9 win Đầu 8
01/07/2018 Đầu 1Đuôi 7 win 
30/06/2018 Đầu 4Đuôi 2 win 
29/06/2018 Đầu 6Đuôi 3 win Đuôi 3
28/06/2018 Đầu 1Đuôi 4 win Đuôi 4
27/06/2018 Đầu 9Đuôi 8 win Đuôi 8
26/06/2018 Đầu 9Đuôi 3 win Đầu 9
25/06/2018 Đầu 8Đuôi 5 win Đầu 8
24/06/2018 Đầu 7Đuôi 8 miss
23/06/2018 Đầu 3Đuôi 2 miss
22/06/2018 Đầu 8Đuôi 3 win
21/06/2018 Đầu 9Đuôi 7 win
20/06/2018 Đầu 1Đuôi 5 win
19/06/2018 Đầu 8Đuôi 9 win
18/06/2018 Đầu 3Đuôi 3 win
17/06/2018 Đầu 6Đuôi 4 win
16/06/2018 Đầu 5Đuôi 8 miss
15/06/2018 Đầu 4Đuôi 5 win
14/06/2018 Đầu 4Đuôi 3 win
13/06/2018 Đầu 3Đuôi 7 win
12/06/2018 Đầu 9Đuôi 9 win
11/06/2018 Đầu 5Đuôi 4 win
10/06/2018 Đầu 0Đuôi 3 win
09/06/2018 Đầu 9Đuôi 9 win
08/06/2018 Đầu 3Đuôi 8 win
07/06/2018 Đầu 8Đuôi 2 win
06/06/2018 Đầu 7Đuôi 5 win
05/06/2018 Đầu 8Đuôi 5 win
04/06/2018 Đầu 8Đuôi 2 win đầu 8
03/06/2018 Đầu 0Đuôi 1 win đầu 0
02/06/2018 Đầu 8Đuôi 2 win đầu 8
01/06/2018 Đầu 7Đuôi 1 win đầu 7
31/05/2018 Đầu 5Đuô 4 win 
30/05/2018 Đầu 6Đuô 3 win 
29/05/2018 Đầu 9Đuô 7 win 
28/05/2018 Đầu 3Đuô 8 win 
27/05/2018 Đầu 0Đuô 8 win 
26/05/2018 Đầu 7Đuô 3 win 
25/05/2018 Đầu 3Đuô 5 win Đầu 3
24/05/2018 Đầu 7Đuôi 6 win 
23/05/2018 Đầu 5-Đuôi 4 win Đuôi 4
22/05/2018 Đầu 3Đuôi 0 win 
21/05/2018 Đầu 1Đuôi 9 win Đầu 1
20/05/2018 Đầu 7Đuôi 0 win 
19/05/2018 Đầu 6-Đuôi 5 win Đuôi 5
18/05/2018 Đầu 4Đuôi 7 win  Đầu 4
17/05/2018 Đầu 2Đuôi 5 win  Đầu 2
16/05/2018 Đầu 7Đuôi 0 win 
15/05/2018 Đầu 5-Đuôi 6 win Đuôi 6
14/05/2018 Đầu 4Đuôi 3 win Đầu 4
13/05/2018 Đầu 3Đuôi 5 win Đầu 3
12/05/2018 Đầu 8Đuôi 1 win 
11/05/2018 Đầu 4-Đuôi 4 win Đuôi 4
10/05/2018 Đầu 3-Đuôi 0 win Đuôi 0
09/05/2018 Đầu 6Đuôi 5 win Đầu 6
08/05/2018 Đầu 8-Đuôi 6 win Đuôi 6
07/05/2018 Đầu 6Đuôi 9 win Đầu 6
06/05/2018 Đầu 3Đuôi 8 win 
05/05/2018 Đầu 8Đuôi 3 win Đầu 8 
04/05/2018 Đầu 3-Đuôi 1 win Đuôi 1 
03/05/2018 Đầu 0Đuôi 2 win
02/05/2018 Đầu 7Đuôi 9 win
01/05/2018 Đầu 5Đuôi 7 win Đầu 5
30/04/2018 Đầu 1Đuôi 4 win 
29/04/2018 Đầu 4Đuôi 9 win Đầu 4
28/04/2018 Đầu 8Đuôi 6 win 
27/04/2018 Đầu 3Đuôi 7 win Đầu 3
26/04/2018 Đầu 8Đuôi 5 win Đầu 8
25/04/2018 Đầu 7-Đuôi 0 win Đuôi 0
24/04/2018 Đầu 4Đuôi 8 win Đầu 4
23/04/2018 Đầu 1-Đuôi 9 win Đuôi 9
22/04/2018 Đầu 7-Đuôi 8 win Đuôi 8
21/04/2018 Đầu 6Đuôi 7 win Đầu 6
20/04/2018 Đầu 6Đuôi 1 win
19/04/2018 Đầu 8Đuôi 3 winĐầu 8
18/04/2018 Đầu 3-Đuôi 2 win Đuôi 2
17/04/2018 Đầu 6Đuôi 6 win Đầu 6
16/04/2018 Đầu 2-Đuôi 6 win Đuôi 6
15/04/2018 Đầu 5Đuôi 4 win Đầu 5
14/04/2018 Đầu 7Đuôi 1 win Đầu 7
13/04/2018 Đầu 0Đuôi 7 win Đầu 0
12/04/2018 Đầu 2-Đuôi 8 win Đuôi 8
11/04/2018 Đầu 6Đuôi 9 win Đầu 6
10/04/2018 Đầu 7-Đuôi 8 win Đuôi 8
09/04/2018 Đầu 5-Đuôi 3 win Đuôi 3
08/04/2018 Đầu 6Đuôi 3 win 
07/04/2018 Đầu 7-Đuôi 8 win Đuôi 8
06/04/2018 Đầu 0Đuôi 8 win Đầu 0
05/04/2018 Đầu 9Đuôi 4 win
04/04/2018 Đầu 2-Đuôi 8 miss
03/04/2018 Đầu 4Đuôi 6 win 
02/04/2018 Đầu 1Đuôi 3 win Đầu 1
01/04/2018 Đầu 7Đuôi 2 win Đầu 7
31/03/2018 Đầu 3Đuôi 9 win