DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC

 Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ

  DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC, giá: 2.000.000 VNĐ 

 các bạn sẽ nhận được số từ 8h0018h00 nhé!

 Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

      HÔM NAY VUI LÒNG LIÊN HỆ SDT: 0362682412

        NẠP THẺ TẠI ĐÂY    

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ 2 NHÁY SUPPER VIP

NGÀY LÔ 2 NHÁY MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
17/12/2018 06-60   win 60-06                                  
16/12/2018 25-52×2   win 52×2                                  
15/12/2018 14-41   win 14-41                                  
14/12/2018 20-06×2   win 20-06×2                                
13/12/2018 57-75   win 57-75                                
12/12/2018 32-23×2   win 23×2-32                                
11/12/2018 70-07   win 70-07                                
10/12/2018 58-85×3   win 85×3                                
09/12/2018 68-86   win 68-86                                
08/12/2018 02×2-20   win 02×2                                
07/12/2018 18-64×2     win 64×2-18                              
06/12/2018 38×2-83 win 38×2                              
05/12/2018 11-16 win 11-16                              
04/12/2018 21-12 win 12-21                                
03/12/2018 35-53
Miss
02/12/2018 37-47 win 47-37                              
01/12/2018 39×2-93 win 39×2                                
30/11/2018 31-44 win 31×2-44                           
29/11/2018 68-86
Miss
28/11/2018 65×2-56
win 65×2-56                           
27/11/2018 11-66
win 11-66                              
26/11/2018 33×2-76
win 33×2                             
25/11/2018 81-47
win 81-47                             
24/11/2018 73×2-37
win 73×2                             
23/11/2018 14×2-41
win 14×2                              
22/11/2018 56-65
win 56-65                              
21/11/2018 50-77
win 50-77                              
20/11/2018 10-87
win 10-87                              
19/11/2018 54×2-45
win 54×2                              
18/11/2018 56-65
win 56-65                              
17/11/2018 18-81
Miss           
16/11/2018 58-66
win 58-66                              
15/11/2018 27-48
win 27-48                              
14/11/2018 59-95
win 59-95                              
13/11/2018 57-75
win 57-75                              
12/11/2018 49-94
win 94                              
11/11/2018 06-60
win 60                              
10/11/2018 50×2-25
win 50×2-25                          
09/11/2018 90-63
win 63-90                          
08/11/2018 19-94
 win 19-94                            
07/11/2018 70-07×2
win 70-07×2                       
06/11/2018 33-49
win 49                               
05/11/2018 22-81
Miss           
04/11/2018 37-61
win 37-61                           
03/11/2018 23-32
win 23-32                           
02/11/2018 68-86
win 68-86                           
01/11/2018 10×2-01
win 10×2                           
31/10/2018 12-83
win 12-83                         
30/10/2018 24-42
win 24-42                         
29/10/2018 37-73
win 37-73                          
28/10/2018 57-88
win 57-88                          
27/10/2018 20-32
win 20-32                          
26/10/2018 06-16
win 06-16                          
25/10/2018 08-54
win 54                              
24/10/2018 33-88
Miss            
23/10/2018 59-95
Miss            
22/10/2018 05-85
win 05-85                         
21/10/2018 02-84
win 02-84                         
20/10/2018 90-80
win 80-90                        
19/10/2018 87-59
win 87-59                         
18/10/2018 12-09
win 12-09                         
17/10/2018 99-16
win 99-16                          
16/10/2018 90-09
win 90-09                          
15/10/2018 56-81
win 81                          
14/10/2018 35-53×2
win 53×2                      
13/10/2018 13-31
Miss                
12/10/2018 78-87
win 78-87                       
11/10/2018 12-21
win 12-21                       
10/10/2018 54-08 win 54-08                       
09/10/2018 23-42
win 23-42                       
08/10/2018 35-98
Miss              
07/10/2018 58-85
    win 58-85                           
06/10/2018 37-15
    win 37-15                           
05/10/2018 80-26
    win 80-26                            
04/10/2018 65-56
    win 56-65                           
03/10/2018 13-31
  win 13-31                        
02/10/2018 12-75
    win 12-75                           
01/10/2018 74-98
     win 74-98                           
30/09/2018 07-39
 win 07                            
29/09/2018 25-19
 win 25                            
28/09/2018 70-07
 win 70-07                       
27/09/2018 26-77
 win 77-26                       
26/09/2018 08×2-80
win 08×2                       
25/09/2018 92-00
Miss              
24/09/2018 24-90
Miss              
23/09/2018 61-16
        win  61-16                            
22/09/2018 17-71         win  17-71                           
21/09/2018 12-21         win  21-12                            
20/09/2018 26-62         win  26-62                            
19/09/2018 20-87         win  20-87                           
18/09/2018 19-91         win  19-91                             
17/09/2018 10-43×2         win  10-43×2                         
16/09/2018 38-83         win  38-83                             
15/09/2018 23-10         win  10-23                             
14/09/2018 17-71         win  71-17                             
13/09/2018 79-97    win  79                             
12/09/2018 15-51   win  15                            
11/09/2018 49×2-84   win  49×2                        
10/09/2018 27×2-72     win 27×2                           
09/09/2018 53-03    win 53-03                        
08/09/2018 70-17   win 70-17                        
07/09/2018 12-21 Miss        
06/09/2018 54×2-45   win 54×2                         
05/09/2018 58-85 Miss        
04/09/2018 29-92 Miss        
03/09/2018 11-71 win 11-71                  
02/09/2018 56-65 win 56-65                   
01/09/2018 38-83 win 38-83                   
31/08/2018 56-87 win 56-87                  
30/08/2018 31-13 win 31-13                   
29/08/2018 34-43 win 34-43                   
28/08/2018 26×2-62 win 26×2                    
27/08/2018 38-00 win 38-00                  
26/08/2018 16-61 win 16-61                  
25/08/2018 60-59 win 59-60                  
24/08/2018 57×2-75 win 57×2                   
23/08/2018 70-07 win 70-07                 
22/08/2018 26-62 win 26-62                 
21/08/2018 12-21             Miss                  
20/08/2018 78-87×2           win 78-87×2                      
19/08/2018 51-71       win 51-71                      
18/08/2018 40-04  win 40                      
17/08/2018 31-55  win 55-31×2             
16/08/2018 20×2-02  win 20×2                  
15/08/2018 67-76  win 67-76                 
14/08/2018 80-08  win 80-08               
13/08/2018 43-34 Miss   
12/08/2018 35-53 Miss   
11/08/2018 28-82  win 82-28              
10/08/2018 45-54 Miss   
09/08/2018 68-86   win 86-68                
08/08/2018 50-05 Miss   
07/08/2018 86-02 win 86-02             
06/08/2018 68-86 Miss   
05/08/2018 19-91 Miss   
04/08/2018 14-88  win 14-88             
03/08/2018 19-39 Miss   
02/08/2018 16-61 Miss   
01/08/2018 07-09        win 07-09                  
31/07/2018 23-32        win 23-32                  
30/07/2018 22×2-24        win 22×2-24             
29/07/2018 76-75 Miss  
28/07/2018 13-31 Miss  
27/07/2018 56-66 win 66             
26/07/2018 14-50 win 50             
25/07/2018 26-62×2 win 62×2         
24/07/2018 23-32 win 23-32        
23/07/2018 49-72 win 49-72        
22/07/2018 40-04 win 40-04       
21/07/2018 13-31 win 13-31       
20/07/2018 22-88 win 22-88       
19/07/2018 52-30 Miss
18/07/2018 47-91 Miss
17/07/2018 50-66 win 50-66       
16/07/2018 60-06 win 60-06       
15/07/2018 26-62  Miss
14/07/2018 16-61 Miss
13/07/2018 27-72 Miss
12/07/2018 19-91  win 19-91       
11/07/2018 21-57 Miss
10/07/2018 56×2-00    win 56×2-00       
09/07/2018 17-71 win 17-71        
08/07/2018 69-96 Miss
07/07/2018 69×2-41  win 62×2        
06/07/2018 57-75 win 57-75      
05/07/2018 28×2-82  win 28×2       
04/07/2018 35-53  win 35-53     
03/07/2018 78-79 Miss
02/07/2018 17-37 Miss
01/07/2018 00×2-17  win 00×2-17  
30/06/2018 99×2-24  win 99×2-24  
29/06/2018 01-02  win 01-02  
28/06/2018 12-29 Miss
27/06/2018 10-74 Miss
26/06/2018 92×2-56  win 92×2-56
25/06/2018 59-20 win 59×2   
24/06/2018 78-76 win 78       
23/06/2018 30-03          win 30-03           
22/06/2018 39×3-65 win 39×3 
21/06/2018 86×2-78×2          win 86×2-78×2 
20/06/2018 13-98 win 13-98
19/06/2018 95-96 win 95-96
18/06/2018 93-53 win 93-53 
17/06/2018 16-54 win 26-54
16/06/2018 40-37 Miss
15/06/2018 83×2-17 win 83×2-17
14/06/2018 29-79 Miss
13/06/2018 52-08 win 52-08
12/06/2018 84×2-50 win 84×2-50
11/06/2018 47-56 win 47-56
10/06/2018 80-90 win 80-90
09/06/2018 71-84 win 71-84
08/06/2018 46×2-48×2 win 46×2-48×2
07/06/2018 30-03 win 30-03
06/06/2018 28-82 win 28-82
05/06/2018 08-80×2 win 80×2
04/06/2018 87-88×3 win 88×3
03/06/2018 58-72 win 72 
02/06/2018 12-11 win 
01/06/2018 21×2-24 win 
31/05/2018 54×2-68 win 
30/05/2018 26-62 win 
29/05/2018 63-97×2 win 
28/05/2018 84-86 win 
27/05/2018 31-34 win 
26/05/2018 92-29 win 
25/05/2018 84-21×2 win 
24/05/2018 92-83 win 
23/05/2018 67-91 win 67
22/05/2018 36-24×2 win 
21/05/2018 23-95 win 
20/05/2018 96-69 win 69
19/05/2018 23-46 win 
18/05/2018 16-84×2 win 
17/05/2018 23-48 win 
16/05/2018 67-76 win 67
15/05/2018 98-46 win 
14/05/2018 65-86 win 86
13/05/2018 49-79×2 win 
12/05/2018 69-04 win 
11/05/2018 53-84×2 win 
10/05/2018 65-89 win 89
09/05/2018 74-89 win 
08/05/2018 23-58 win 
07/05/2018 96-53×2 win 
06/05/2018 38-90 win 
05/05/2018 67-23 win 23
04/05/2018 67-92 win 
03/05/2018 6479 win 
02/05/2018 32-81×2 win 81×2
01/05/2018 89-66×2 win 
30/04/2018 57-01 win –
29/04/2018 9654 win –
28/04/2018 40-36×2 win 36×2
27/04/2018 65-44 win 
26/04/2018 20-46 win 46
25/04/2018 50-87 win 
24/04/2018 20-61×2 win 
23/04/2018 4025 win 
22/04/2018 45-98 win 98
21/04/2018 97-43 win 
20/04/2018 56-10×2 win 
19/04/2018 83-65 win 
18/04/2018 32-86X2 win 
17/04/2018 86-29 win 
16/04/2018 21-57×2 win 
15/04/2018 65-96 win 
14/04/2018 65-48 win 48
13/04/2018 53-01×2 win
12/04/2018 85-36 win 36
11/04/2018 60-41×2 win 
10/04/2018 60-90 win 
09/04/2018 20-85 win 85
08/04/2018 84-16×2 win 
07/04/2018 20-47 win 47
06/04/2018 40-69 win 
05/04/2018 28-46×2 win 
04/04/2018 76-43 win 
03/04/2018 46-62 win 
02/04/2018 83-42 win 
01/04/2018 50-96×2 win 96×2
31/03/2018 06-93 win
30/03/2018 48-83 win 83
29/03/2018 38-93 win 
28/03/2018 62-20 win 
27/03/2018 59-95 win 59
26/03/2018 -23-69×2 win 
25/03/2018 14-59 win 59
24/03/2018 85-15×2 win 
23/03/2018 60-48 win 
22/03/2018 17-71×2 win 71×2
21/03/2018 14-41 miss
20/03/2018 83-57×2 win 
19/03/2018 10-01 win 
18/03/2018

BẢO TRÌ

XIN CẢM ƠN 
17/03/2018 06-00 win 
16/03/2018 85-67 win
15/03/2018 78-87 Miss
14/03/2018 39-91 win
13/03/2018 07-92×2 win
12/03/2018 00-99 Miss
11/03/2018 04-73×2 win
10/03/2018 36-66 win
09/03/2018 59-87×2 win
08/03/2018 52-85 win
07/03/2018 94-60 win
06/03/2018 83-85×2 win
05/03/2018 23-32 Miss
04/03/2018 02-58×2 win
03/03/2018 64-72 win
02/03/2018 46-65 win
01/03/2018 59-09 win