BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC

                             

  Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ

  BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC, giá: 1.000.000 VNĐ 

 các bạn sẽ nhận được số từ 8h0018h00 nhé!

 Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

      Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

        NẠP THẺ TẠI ĐÂY    

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC

 

NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
            23/04/2019                           41               win 41
            22/04/2019                           19               win 19
            21/04/2019                           33           miss
            20/04/2019                           97               win 97
            19/04/2019                           88               win 88
            18/04/2019                          78             miss
            17/04/2019                          13             miss
            16/04/2019                          22               win 22
            15/04/2019                           67               miss
            14/04/2019                           56               miss
            13/04/2019                           81               win 81
            12/04/2019                           08               win 08
            11/04/2019                           36               win 36
            10/04/2019                           84               win 84
            09/04/2019                           76                 miss
            08/04/2019                           10               win 10
            07/04/2019                           67                 miss
            06/04/2019                           44                 miss
            05/04/2019                           58                 win 58
            04/04/2019                           84                 win 84
            03/04/2019                           34                 win 34
            02/04/2019                           93                 win 93
            01/04/2019                           20                 win 20
            31/03/2019                           67                   miss
            30/03/2019                           54                   miss
            29/03/2019                           67                   miss
            28/03/2019                           74                   win 74
            27/03/2019                            87                   miss
            26/03/2019                            45                   miss
            25/03/2019                            19                 win 19
            24/03/2019                            72                 win 72
            23/03/2019                           89                 miss
            22/03/2019                           45                 miss
            21/03/2019                           58                 miss
            20/03/2019                           24                   win 24
            19/03/2019                           73                   win 73
            18/03/2019                           34                   win 34
            17/03/2019                           51                   win 51
            16/03/2019                           82                   win 82
            15/03/2019                           71                   win 71
            14/03/2019                           87                   miss
            13/03/2019                           56                   miss
            12/03/2019                           99                   win 99
            11/03/2019                           91                   win 91
            10/03/2019                           78                   miss
            09/03/2019                           45                   miss
            08/03/2019                           02                     win 02
            07/03/2019                           41                     miss
            06/03/2019                           43                     miss
            05/03/2019                           86                     win 86
            04/03/2019                           55                     win 55
            03/03/2019                           56                     miss
            02/03/2019                           78                     miss
            01/03/2019                           10                     win 10
            28/02/2019                           14                     win 14
            27/02/2019                           16                     win 16
            26/02/2019                           48                     win 48
            25/02/2019                           68                     win 68
            24/02/2019                           32                     win 32
            23/02/2019                           11                     win 11
            22/02/2019                           34                     miss
            21/02/2019                           68                     win 68
            20/02/2019                           16                     win 16
            19/02/2019                           05                     win 05
            18/02/2019                           97                     win 86
            17/02/2019                           86                     win 86
            16/02/2019                           80                     win 80
            15/02/2019                           32                     win 32
            14/02/2019                           56                     miss
            13/02/2019                           32                     miss
            12/02/2019                           33                     win 33
            11/02/2019                           59                     win 59
            10/02/2019                           08                     win 08
            09/02/2019                           26                     win 26
            08/02/2019                           99                     win 99
            NGHỈ TẾT TỪ 04/02  ĐẾN-HẾT 07/02            CHÚC MỪNG NĂM MỚI                     NGHỈ TẾT
            03/02/2019                           90                     win 90
            02/02/2019                           43                     win 43
            01/02/2019                           11                      miss   
            31/01/2019                           22                     win 22
            30/01/2019                           44                     win 44
            29/01/2019                          32                    miss
            28/01/2019                          89                     win 89
            27/01/2019                          67                    miss
            26/01/2019                          78                    miss
            25/01/2019                          65                     win 65
            24/01/2019                          36                     win 36
            23/01/2019                          10                     win 10
            22/01/2019                          29                     win 29
            21/01/2019                          62                     win 62
            20/01/2019                          08                     win 08
            19/01/2019                          92                     win 92
            18/01/2019                          89                     win 89
            17/01/2019                         54                     miss
            16/01/2019                          86                     win 86
            15/01/2019                          34                     miss
            14/01/2019                          48                     miss
            13/01/2019                          31                     win 31
            12/01/2019                          24                     win 24
            11/01/2019                         43                     miss
            10/01/2019                          78                     miss
            09/01/2019                          79                     win 79
            08/01/2019                          80                     win 80  
            07/01/2019                           23                        miss
            06/01/2019                           65                        miss
            05/01/2019                           22                     win 22
            04/01/2019                           77                     win 77
            03/01/2019                           24                     win 24
            02/01/2019                           08                     win 08
            01/01/2019                           89                     win 89
31/12/2018 96 miss
30/12/2018 35 miss
29/12/2018 75 win 75
28/12/2018 41 win 41
27/12/2018 32 win 32
26/12/2018 30 win 30
25/12/2018 56 win 56
24/12/2018 43 miss
23/12/2018 27 miss
22/12/2018 91 win 91
21/12/2018 67 win 67
20/12/2018 02 win 02
19/12/2018 58 miss
18/12/2018 15 win 15
17/12/2018 65 win 65
16/12/2018 22 miss
15/12/2018 65 miss
14/12/2018 88 win 88
13/12/2018 86 win 86
12/12/2018 40 win 40
11/12/2018 91 win 91
10/12/2018 41 win 41
09/12/2018 08 win 08
08/12/2018 93 win 93
07/12/2018 67 win 67
06/12/2018 55 miss
05/12/2018 88 win 88
04/12/2018 59 win 59
03/12/2018 67 win 67
02/12/2018 56 win 56
01/12/2018 65 miss
30/11/2018 71 miss
29/11/2018 29 win 29
28/11/2018 65 win 65
27/11/2018 16 win 16
26/11/2018 43 miss
25/11/2018 35 win 35
24/11/2018 56 win 56
23/11/2018 14 win 14
22/11/2018 56 win 56
21/11/2018 21 win 21
20/11/2018 22 win 22
19/11/2018 01 win 01
18/11/2018 44 win 44
17/11/2018 20 miss
16/11/2018 48 win 48
15/11/2018 88 win 88
14/11/2018 41 win 41
13/11/2018 59 win 59
12/11/2018 70 win 70
11/11/2018 51 miss
10/11/2018 84 win 84
09/11/2018 69 win 69
08/11/2018 79 win 79
07/11/2018 11 win 11
06/11/2018 40 miss
05/11/2018 24 win 24
04/11/2018 44 win 44
03/11/2018 32 win 32
02/11/2018 48 win 48
01/11/2018 89 win 89
31/10/2018 60  miss
30/10/2018 97 miss
29/10/2018 28 miss
28/10/2018 13 miss
27/10/2018 69 miss
26/10/2018 89 miss
25/10/2018 47 miss
24/10/2018 15 miss
23/10/2018 60 miss
22/10/2018 58 win 58
21/10/2018 13 miss
20/10/2018 39 miss
19/10/2018 14 win 14
18/10/2018 50 win 50
17/10/2018 16 win 16
16/10/2018 24 win 24
15/10/2018 19 win 19
14/10/2018 15 miss
13/10/2018 45 win 45
12/10/2018 18 win 18
11/10/2018 05 win 05
10/10/2018 43 win 43
09/10/2018 56 miss
08/10/2018 32 win 39
07/10/2018 39 win 39
06/10/2018 15 win 15
05/10/2018 26 win 26
04/10/2018 34 win 34
03/10/2018 37 win 37
02/10/2018 44 win 44
01/10/2018 65 win 65
30/09/2018 55 win 55
29/09/2018 30 win 30
28/09/2018 56 win 56
27/09/2018 14 miss
26/09/2018 22 win 22
25/09/2018 54 win 54
24/09/2018 69 win 69
23/09/2018 62 win 62
22/09/2018 78 win 78
21/09/2018 21 win 21
20/09/2018 96 win 96
19/09/2018 77 win 77
18/09/2018 20 win 20
17/09/2018 43 win 43
16/09/2018 25
miss
15/09/2018 30 miss
14/09/2018 89 miss
13/09/2018 67 miss
12/09/2018 85 win 85
11/09/2018 40 win 40
10/09/2018 45 win 35
09/09/2018 53 win 53
08/09/2018 15 win 15
07/09/2018 97 win 97
06/09/2018 64 win 64
05/09/2018 88 win 88
04/09/2018 08 win 08
03/09/2018 49 win 49
02/09/2018 40 win 40
01/09/2018 19 win 19
31/08/2018 67 win 67
30/08/2018 60 win 60
29/08/2018 87 win 87
28/08/2018 29 miss
27/08/2018 87 win 87
26/08/2018 81 win 81
25/08/2018 60 win 60
24/08/2018 17 win 17
23/08/2018 35 win 35
22/08/2018 13 miss
21/08/2018 40 miss
20/08/2018 57 win 57
19/08/2018 19 win 19
18/08/2018 56 miss
17/08/2018 27 win 27
16/08/2018 18 miss
15/08/2018 62 win 86
14/08/2018 86 win 86
13/08/2018 35 miss
12/08/2018 77 win 77
11/08/2018 25 miss
10/08/2018 18 miss
09/08/2018 17 win 17
08/08/2018 29 win 23
07/08/2018 23 win 23
06/08/2018 14 win 14
05/08/2018 38 win 38
04/08/2018 24 win 24
03/08/2018 27 miss
02/08/2018 45 miss
01/08/2018 28 win 28
31/07/2018 36 win 36
30/07/2018 72 win 72
29/07/2018 92 win 92
28/07/2018 54 miss
27/07/2018 31 win 31
26/07/2018 56 win 56
25/07/2018 41 win 41
24/07/2018 70 win 70
23/07/2018 86 win 86
22/07/2018 92 win 92
21/07/2018 67 miss
20/07/2018 49 win 49
19/07/2018 38 miss
18/07/2018 69 win 69
17/07/2018 23 win 23
16/07/2018 71 win 71
15/07/2018 40 win 40
14/07/2018 32 miss
13/07/2018 18 miss
12/07/2018 65 win 65
11/07/2018 23 miss
10/07/2018 57 win 57
09/07/2018 45 win 45
08/07/2018 99 win 99
07/07/2018 67 win 67
06/07/2018 14 win 14
05/07/2018 79 miss
04/07/2018 95 win 95
03/07/2018 30 win 30
02/07/2018 87 win 87
01/07/2018 17 win 17
30/06/2018 42 win 42
29/06/2018 83 win 83
28/06/2018 58 miss
27/06/2018 23 miss
26/06/2018 92 win 92
25/06/2018 85 miss
24/06/2018 49 win 49
23/06/2018 96 win 96
22/06/2018 83 win 83
21/06/2018 97 win 97
20/06/2018 15 win 15
19/06/2018 58 miss
18/06/2018 76 miss
17/06/2018 64 win 64
16/06/2018 48 win 48
15/06/2018 45 win 45
14/06/2018 34 miss
13/06/2018 38 miss
12/06/2018 99 win 99
11/06/2018 54 win 54
10/06/2018 03 win 03
09/06/2018 99 win 99
08/06/2018 38 win 38
07/06/2018 82 win 82
06/06/2018 75 win 85
05/06/2018 85 win 85
04/06/2018 83 win 83
03/06/2018 00 win 00
02/06/2018 85 win 85
01/06/2018 72 win 72
31/05/2018 34 miss
30/05/2018 63 win 63
29/05/2018 97 win 97
28/05/2018 38 win 38
27/05/2018 08 win 08
26/05/2018 73 win 73
25/05/2018 36 win 36
24/05/2018 76 win 76
23/05/2018 45 miss
22/05/2018 30 win 30
21/05/2018 11 win 11
20/05/2018 70 win 70
19/05/2018 65 miss
18/05/2018 40 win 40
17/05/2018 23 win 23
16/05/2018 70 win 70
15/05/2018 16 win 16
14/05/2018 56 miss
13/05/2018 36 win 36
12/05/2018 81 win 81
11/05/2018 04 win 04
10/05/2018 10 win 10
09/05/2018 65 miss
08/05/2018 76 win 76
07/05/2018 64 win 64
06/05/2018 38 win 38
05/05/2018 82 win 82
04/05/2018 10 miss
03/05/2018 02 win 02
02/05/2018 79 win 79
01/05/2018 56 win 56
30/04/2018 14 win 14
29/04/2018 44 miss
28/04/2018 86 win 86
27/04/2018 30 win 30
26/04/2018 86 win 86
25/04/2018 50 win 50
24/04/2018 48 miss
23/04/2018 69 win
22/04/2018 68 win
21/04/2018 66 win
20/04/2018 61 win
19/04/2018 83 miss
18/04/2018 22 win
17/04/2018 64 win
16/04/2018 46 win
15/04/2018 52 win
14/04/2018 70 win
13/04/2018 01 win
12/04/2018 28 miss
11/04/2018 65 win
10/04/2018 88 win
09/04/2018 23 win
08/04/2018 63 win
07/04/2018 78 miss
06/04/2018 09 win
05/04/2018 94 win
04/04/2018 82 win
03/04/2018 46 win
02/04/2018 12 win
01/04/2018 61 miss
31/03/2018 39 win
30/03/2018 00 win
29/03/2018 68 win
28/03/2018 88 win
27/03/2018 60 miss
26/03/2018 21 miss
25/03/2018 94 win
24/03/2018 45 win
23/03/2018 13 win
22/03/2018 39 win
21/03/2018 88 miss
20/03/2018 85 miss
19/03/2018 94 win